Nước 5 loại đậu rang

  • 20.000đ
  • Liên hệ 0902.439.123

Xu hướng tìm kiếm: nước, đậu, rang, uống, khác loại

Kết hợp 5 loại đậu: Đậu trắng - đậu nành - đậu đen - đậu đỏ - đậu xanh + đường phèn.

Sản phẩm liên quan